Maar omdat ook een goed opgesteld contract geen 100% zekerheid biedt voor het achterwege blijven van meningsverschillen tussen de contractspartijen, is het zaak om een ontstane menings-verschil onverwijld schriftelijk vast te leggen en om met betrekking tot alle relevante feiten een dossier aan te leggen. Met een dispuut in de waterrecreatiebranche kan immers al snel een belang van tienduizenden of honderdduizenden euro’s gemoeid zijn.
Een goed en volledig aangelegd dossier bespaart ook de nodige kosten van rechtsbijstand.